مراحل سفارش

آکولاریست برای کمک به ترمیم و بهبود وضعیت حدقه چشم از یک کانفورمر استفاده میکند
2. کودکان نیازمند به چشم مصنوعی 6 تا 8 هفته بعد از اینکه تورم جراحی کاهش یافت، میتوانند برای فیتینگ پروتز مراجعه کنند.
3. پروسه طراحی: طراحی و ساخت یک پروتز چشمی اختصاصی 1 تا 2 هفته کاری زمان می برد و ممکن است یک مرحله دیگر ملاقات حضوری لازم داشته باشد.
چشم سالم بیمار به عنوان مدل در پروسه طراحی مورد استفاده قرار می گیرد.
بیماران در مراحل بعدی در صورتی که نیاز به راهنمایی و مشاوره داشته باشند میتوانند با کلینیک در ارتباط باشند و اعضای کلینیک پاسخگوی سوالات آنها خواهند بود.
+