بک گراند کلینیک نگاه


به تیم ما اعتماد کنید... هدف ما رضایت و آرامش خاطر شماست

پزشک جراح متخصص: دکتر حسین نصراصفهانی آکولاریست: علی نصراصفهانی و محمد نصراصفهانی

محمد نصراصفهانی

محمد نصراصفهانی

دکتر حسین نصراصفهانی

دکتر حسین نصراصفهانی

علی نصراصفهانی

علی نصراصفهانی


تخصص و تجربه ما؛ رضایت و آرامش شما

نهایت تلاش ما برای ساخت یک پروتز چشمی کاملاً طبیعی است به طوریکه حضور شادابی در اجتماع داشته باشید و با اعتماد به نفس بتوانید روند عادی زندگی خود را ادامه دهید.

نصر اصفهانی
کلینیک نگاه

درباره کلینیک نگاه

مشاوره رایگان با کلینیک نگاه نصف جهان میتوانید با مراجعه به کلینیک و معاینه توسط جراح متخصص بهترین گزینه را انتخاب کنید!

درباره کلینیک نگاه

طراحی چشم های مصنوعی به شکل کاملاً طبیعی با استفاده از مواد زیست سازگار تحت اصول و مبانی GMP، انجام می شود تا ریسک هرگونه عفونت برطرف شود و بیمار با اطمینان خاطر در هر زمان و مکانی بتواند پروتز را باخود همراه داشته باشد.

کلینیک نگاه
نحوه سفارش و مراحل آماده سازی