معاینات دوره ای در صورت نیاز

در این مرحله معاینات دوره ای انجام می شود و چنانچه پزشک برای بررسی بیشتر با گذشت زمان نیاز به معاینه داشته باشد زمان بندی این معاینات به شما اعلام می شود تا با حضور در کلینیک طی زمان های اعلام شده چکاپ های دوره ای صورت گیرد.


در تمامی افراد عمدتا زمان عادت کردن به پروتز چشم 1 الی دو روز می باشد اما گاهی اوقات ممکن است در صورت بروز هرگونه ایراد و یا مشکل در پروتز بیمار احساس ناراحتی در چشم خود داشته باشد.با مراجعه به کلینیک تمامی این موارد قابل حل می باشد.


چنانچه تمامی نکات بهداشتی آموزش داده شده پس از قرار گیری پروتز چشم ، توسط فرد انجام شود نه تنها احتمال بروز هرگونه عفونت بسیار کمتر می شود بلکه می توان از افتادگی پلک که به علت عدم رعایت نکات اتفاق می افتد جلوگیری به عمل آید.