نصب پروتز ساخته شده در چشم همراه با آموزش نحوه نگه داری و نکات کاربردی

مرحله چهارم: نصب پروتز ساخته شده در چشم همراه با آموزش نحوه نگه داری و نکات کاربردی: 
با مراجعه مجدد بیماران پروتز ساخته شده نصب می شود. هم چنین مراحل نصب و بیرون آوردن پروتز به بیمار آموزش داده می شود.
پاکیزگی پروتز باید به طور مرتب انجام گیرد. پروتز را هرگز نباید با مواد شوینده یا الکل تمیز کرد چون باعث از بین رفتن سطح پروتز خواهد شد. اگر پروتز از چشم خارج شود باید آن را در سرم آب نمک یا محلول لنز تماسی قرار داد تا رسوبات جمع شده در اطراف آن تمیز شود. برای خشک کردن پروتز باید از دستمال پنبه ای و نرم استفاده شود تا در سطح پروتز خراشیدگی ایجاد نشود. بهتر است با مراجعه به آکولاریست، حداقل یک بار در سال پروتز به صورت حرفه ای پولیش داده شود.