ساخت پروتز چشم اختصاصیCustom made

مرحله سوم: ساخت پروتز چشم اختصاصیCustom made
باتوجه به مراحل اولیه و قالب گیری دقیق از حدقه چشم، وضعیت پلک بیمار و نوع عمل جراحی که برای تخلیه چشم او صورت گرفته، پروتز ساخته می شود؛ از قالب تهیه شده در مرحله قبل،. پس از دستیابی به شکل دلخواه، محل مردمک چشم با الگوگیری از چشم سالم تعیین می شود. سپس پروتز نهایی از مواد مطلوب ساخته می شود. در این مرحله کلینیک نگاه نصف جهان با استفاده از مواد و متریال مخصوص ساخت آمریکا، اسکلرا را آماده نموده و رنگ پروتز را هم با تکنیک های دیجیتال طبق رنگ چشم بیمار تطبیق میدهند. در لابراتوار ساخت پروتز چشم انواع رگه های خونی و جزئیات چشم بیمار پیاده سازی و اجرا میشود. قطر عنبیه معمولا در رنج ۱۰ تا ۱۳ میلی متر قرار دارد و دقیقا مطابق با چشم سالم ساخته می شود.برای از بین رفتن هرگونه ناصافی صطح پر.تز کاملاً پولیش میشود و یک پوشش محافظ روی پروتز قرار داده می شود تا آماده تحویل به بیمار شود.