قالب گیری دقیق از حدقه چشم(تعیین اندازه) و انتخاب رنگ

مرحله دوم گرفتن قالب از حدقه چشم جهت تعیین اندازه پروتز چشم و انتخاب رنگ می باشد.


جهت ساخت پروتز چشم دقیق مهم ترین مرحله آن قالب گیری می باشد به گونه ای که این پروتز در مرحله فیتینگ بتواند کاملا سطح جلویی حدقه چشم را پوشش دهد. در این مرحله آکولاریست با کمک مواد مخصوصی که برای قالب گیری استفاده می شود، حجم تقریبا دقیقی از پروتز به دست می آورد.


در ابتدا یک نمونه مومی در حدقه چشم قرار می گیرد تا از نظر ضخامت و جایگیری تست شود. ضخامت پروتز، اصلی ترین فاکتور برای پلک زدن بیمار است؛ اگر ضخامت بیشتر از حد لازم باشد، چشم ها بیش از اندازه باز می مانند و پلک به خوبی روی سطح پروتز را پوشش نمی دهد و در نتیجه دیگر شاهد حالت طبیعی چشم نخواهیم بود.


در مورد رنگ پروتز خصوصا بیمارانی که سن کمتری دارند حساسیت ویژه ای دارند؛ حضور فعال و بانشاط آن ها در جامعه، بدون ترس و نگرانی از ظاهر پروتز حق آنهاست.


اعضای کلینیک سعی دارند تا با همدردی با بیماران و رعایت حال آنها، با آنها همراهی کنند تا رنگ پروتز چشم در طبیعی ترین حالت ممکن تطبیق داده شود؛ نمونه رنگی پروتز از بین صدها رنگ چشم طبیعی که در کلکسیون کلینیک نگاه نصف جهان موجود است انتخاب می شود تا براساس همان رنگ، پروتز آماده سازی شود.


بنابراین بعد از آماده سازی قالب اولیه، محل دقیق عنبیه و مردمک علامت گذاری می شود.هم چنین از چشم سالم بیمار عکس برداری می شود تا رنگ عنبیه، رگ های خونی، رنگ صلبیه و سایر مشخصات آن در مرحله ساخت به عنوان الگو به کار گرفته شود و هردو چشم به طور کامل با یکدیگر تطابق داشته باشند.