قالب گیری دقیق از حدقه چشم(تعیین اندازه) و انتخاب رنگ

مرحله دوم: قالب گیری دقیق از حدقه چشم (تعیین اندازه) و انتخاب رنگ
قالب گیری مهم ترین مرحله اجرایی برای ساخت یک پروتز دقیق است به طوری که این پروتز در مرحله فیتینگ بتواند کاملا سطح جلویی حدقه چشم را پوشش دهد. در این مرحله آکولاریست با کمک مواد مخصوص قالب گیری، حجم تقریبا دقیقی از پروتز به دست می آورد. در ابتدا یک نمونه مومی در حدقه چشم قرار می گیرد تا از نظر ضخامت و جایگیری تست شود. ضخامت پروتز، اصلی ترین فاکتور برای پلک زدن بیمار است؛ اگر ضخامت بیشتر از حد لازم باشد، چشم ها بیش از اندازه باز می مانند و پلک به خوبی روی سطح پروتز را پوشش نمی دهد. 
در مورد رنگ پروتز خصوصا بیمارانی که سن کمتری دارند حساسیت ویژه ای دارند؛ حضور فعال و بانشاط آن ها در جامعه، بدون ترس و نگرانی از ظاهر پروتز حق آنهاست. اعضای کلینیک سعی دارند تا با همدردی با بیماران و رعایت حال آنها، با آنها همراهی کنند تا رنگ پروتز به طبیعی ترین شکل تطبیق داده شود؛ نمونه رنگی پروتز از بین صدها رنگ چشم طبیعی که در کلکسیون کلینیک موجود است انتخاب می شود تا براساس همان رنگ، پروتز آماده سازی شود. بنابراین بعد از آماده سازی قالب اولیه، محل دقیق عنبیه و مردمک علامت گذاری می شود. هم چنین از چشم سالم بیمار عکس برداری می شود تا رنگ عنبیه، رگ های خونی، رنگ صلبیه و سایر مشخصات آن در مرحله ساخت به عنوان الگو به کار گرفته شود.