معاینه حضوری و مشاوره رایگان

مرحله اول: معاینه حضوری و مشاوره رایگان
جلسه مشاوره حضوری در مطب
صدمات ناشی از حوادث، بیماری ها، نابینایی مادرزادی و سرطان ممکن است باعث از دست رفتن یک یا هردوچشم شود. اما باید توجه داشت که نداشتن چشم لزوماً به معنی نداشتن ظاهر زیبا نیست. با پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ساخت ایمپلنت های چشمی، در بیشتر موارد به لحاظ زیبایی ظاهری نتایج بسیار مطلوبی از این روش ها حاصل شده است. برای بررسی وضعیت چشم شما و حصول بهترین نتیجه لازم است یک جلسه ملاقات حضوری ترتیب داده شود تا با توجه به پارامترهای مختلف از جمله سن و مشخصات ظاهری فرد، میزان بینایی او و زمان و نوع تخلیه چشم ، افتادگی پلک ، میزان حرکت ماهیچه های اطراف حدقه، تصمیم گیری برای نحوه به کارگیری پروتز انجام شود. دراین جلسه با حضور جراح متخصص دکتر نصراصفهانی و آکولاریست کلینیک، مشاوره لازم به بیمار داده می شود تا با آگاهی کامل از روند کار درمورد آینده و بینایی خود تصمیم گیری کند.