انواع عمل جراحی تخلیه چشم

Evisceration:

حذف محتویات داخلی چشم از جمله عنبیه و قرنیه ولی ماهیچه های خارجی اتصال دهنده در اطراف حدقه باقی می مانند. به طور معمول صلبیه چشم هم باقی می ماند و یک پروتز تک لایه برای این بیماران کفایت می کند.


Enucleation:

حذف کره چشم به طوری که ماهیچه‌های خارج بافت بینایی جدا شده اند و ایمپلنت کروی یا بافت چربی وصل خواهند شد. علت ها: تومورها، عفونت‌ها، درد شدید ناحیه چشم، نابینایی و ضربه های روحی شدید. یک چشم مصنوعی به دنبال این جراحی مورد نیاز است.


Exenteration:

خارج نمودن محتویات کاسه چشم ازجمله بافت چربی، ماهیچه و دیگر ساختارهای مجاور. حتی پلک‌ها هم ممکن است در موارد سرطان پوست و عفونت وخیم برداشته شوند. یک پروتز همراه با بخش هایی از پوست صورت که از بین رفته اند، باید طراحی و نصب شود.